Kurs AutoCAD – wersja online Video + Certyfikat

AutoCAD jest programem wspomagającym komputerowe projektowanie w drugim i trzecim wymiarze. Jego kolejne wersje rozwijane są od 1982 roku, dzięki czemu inżynierowie i projektanci cenią sobie jego funkcjonalność jak i zaplecze techniczne pozwalające na tworzenie projektów o różnym poziomie zaawansowania. W kursie tym od zupełnych podstaw poznasz funkcję programu, wykorzystując przy tym zarówno polskie jak i angielskie wersje poleceń.

Spis lekcji zawartych w kursie:

Instalacja programu

Budowa programu

Praca z myszą, funkcje kursora

Praca na plikach, tworzenie szablonów

Globalny i lokalny układ współrzędnych

Współrzędne biegunowe

Wprowadzanie dynamiczne

Tryb ORTO

Śledzenie biegunowe

Lokalizacja

Rysowanie linii

Rysowanie okręgu

Rysowanie prostokąta

Wielokąt foremny

Polilinia

Łuk

Prosta i półprosta

Elipsa

Splajn

Zaznaczanie i usuwanie obiektów

Odznaczanie selektywne

Przesunięcie: punkt bazowy, przesunięcie przyrostowe

Kopiowanie obiektów

Tworzenie szyku

Odsunięcie

Wykorzystanie lustra

Obrót obiektu

Skalowanie obiektu

Wydłużanie i przycinanie

Zaokrąglanie i fazowanie

Przerywanie, dołączanie, przedłużanie

Edycja z wykorzystaniem uchwytów

Kreskowanie

Warstwy

Zmiana właściwości obiektów z wykorzystaniem warstw

Tekst jedno i wielowierszowy

Zmiana wyglądu tekstu, zarządzanie stylami

Tworzenie tabeli

Wymiarowanie

Style wymiarowania

Wielolinia odniesienia

Tworzenie bloków

Modyfikacja bloku

Wykorzystanie kalkulatora

Pomiar odległości i pola powierzchni

Paleta właściwości obiektów

Podsumowanie wiadomości, projekt sklepu, część I

Podsumowanie wiadomości, projekt sklepu, część II

Analiza projektu domu: parter, fundament, poddasze, strop, więźba, przekrój, elewacja.

 

Procedura zdobycia certyfikatu:

  1. Zapoznaj się z kursem
  2. Opisz zagadnienie umieszczone w ostatnim module kursu
  3. Wyślij opracowanie na adres daniel@kursy-komputerowe.pl
  4. Oczekuj na certyfikat
certyfikat autocad
certyfikat autocad

Copyright © 2004-2022 kursy-komputerowe.pl