Kurs C++ – wersja online Video + Certyfikat

Kurs C++ Video
Kurs C++ Video

Cały pakiet: programowanie, algorytmy, praca na plikach
Numer ISBN: 978-83-61362-14-2

Kurs C++ to pakiet filmów Video, który możesz oglądać na ekranie swojego monitora o łącznej długości ponad ośmiu godzin. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej styczności z kompilatorami, jak również dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania w językach takich jak Basic, Pascal, Delphi, C, C++.

Kurs oparty jest na bezpłatnym kompilatorze Dev C++, dzięki czemu bez żadnych dodatkowych kosztów opanujesz w bardzo krótkim czasie sztukę programowania.

Wszelkie zagadnienia przedstawione są w sposób przejrzysty, poparty przykładami, bez zbędnej teorii. Dzięki temu, użytkownik może po zapoznaniu się kursem bez problemu napisać prosty program użytkowy, czy wykonać złożony formularz.

Do czego możesz wykorzystać język c++?

 • tworzenie gier;
 • tworzenie programów;
 • tworzenie baz danych i formularzy;
 • tworzenie dowolnych aplikacji dedykowanych dla przedsiębiorstw i użytkowników prywatnych.

Spis filmów:

 

 • 01 – Pobieranie i instalacja kompilatora Czas trwania: 7 minut.
  Omawia w jaki sposób pobrać z Internetu darmową wersję kompilatora oraz krok po kroku wyjaśnia proces jego instalacji.
 • 02 – Pierwszy program – przestrzeń nazwCzas trwania: 9 minut 48 sekund.
  Demonstruje w jaki sposób stworzyć prosty program, przy okazji wyjaśniając zagadnienia funkcji głównej, przestrzeni nazw, kompilacji.
 • 03 – ZmienneCzas trwania: 33 minuty 13 sekund
  W tej lekcji wyjaśnione zostaje zagadnienie zmiennej. Omawiane są podstawowe typy zmiennych, ich zakresy i ograniczenia oraz podstawowe błędy popełniane przy ich używaniu.
 • 04 – FunkcjeCzas trwania: 14 minut 51 sekund
  Lekcja omawia sposób tworzenia procedur i funkcji, wyjaśnia także różnice między deklaracją i definicją.
 • 05-1 – Operatory arytmetyczneCzas trwania: 13 minut 54 sekundy
  Lekcja omawia podstawowe operatory arytmetyczne.
 • 05-2 – Operatory logiczneCzas trwania: 6 minut 3 sekund
  Lekcja omawia podstawowe operatory logiczne.
 • 05-3 – Operatory porównaniaCzas trwania: 6 minut 22 sekundy
  Lekcja omawia podstawowe operatory porównania, ich zastosowanie oraz sposób łączenia z operatorami logicznymi
 • 06 – Instrukcja warunkowa IFCzas trwania: 18 minut 54 sekundy
  Lekcja omawia składnię instrukcji warunkowej IF, jej zastosowanie oraz użycie wraz z instrukcją ELSE.
 • 07 – Instrukcja wyboru SWITCHCzas trwania: 11 minut 42 sekundy
  Lekcja bardzo dokładnie omawia instrukcję wielokrotnego wyboru warunkowego SWITCH oraz CASE., na przykładzie prostego menu tekstowego. Dodatkowo omówiona została instrukcja BREAK w zastosowaniu z instrukcją CASE.
 • 08 – Pętla FOR … instrukcje BREAK i CONTINUECzas trwania: 16 minut 11 sekund
  W lekcji tej dokładnie omówiono pętle iteracyjną FOR, wraz z zastosowaniem w niej instrukcji BREAK i CONTINUE.
 • 09 – Pętle warunkowe WHILE i DO … WHILECzas trwania: 8 minut 36 sekund
  W tej lekcji szczegółowo omówiono pętle warunkowe WHILE i DO … WHILE.
 • 10 – Typ WyliczeniowyCzas trwania: 8 minut
  W lekcji tej omówiono dokładnie typ wyliczeniowy ENUM oraz jego zastosowanie na przykładzie instrukcji SWITCH … CASE.
 • 11 – TabliceCzas trwania: 21 minut 26 sekund
  Lekcja ta bardzo szczegółowo omawia typ tablicowy i jego zastosowanie oraz typ STRING.
 • 12 – Tablice wielowymiarowe – uniwersalna tabliczka mnożeniaCzas trwania: 12 minut 3 sekundy
  Lekcja ta kontynuuje zagadnienie tablic z lekcji poprzedniej. Tym razem jednak skupia się na tablicach wielowymiarowych. Tablice te zostały omówione na przykładzie uniwersalnej tabliczki mnożenia.
 • 13 – Zasięg i przesłanianie zmiennychCzas trwania: 10 minut 40 sekund
  Lekcja ta szczegółowo omawia zjawisko przesłaniania zmiennych oraz sposób definicji zmiennych zapewniający swobodny dostęp do nich ze wszystkich wymaganych obszarów w taki sposób, aby uniknąć przesłaniania ich wartości.
 • 14 – ReferencjeCzas trwania: 15 minut 36 sekund
  Lekcja ta omawia zagadnienie referencji do zmiennych i sposób ich wykorzystania w programie.
 • 15 – StrukturyCzas trwania: 15 minut 5 sekund
  Lekcja ta omawia dokładnie sposób tworzenia struktur. Wszystkie zagadnienia omawiane są w trakcie tworzenia programu zapamiętującego dane i telefon użytkowników, a na końcu wyświetlającego wszystko w odpowiedniej formie.
 • 16 – WskaźnikiCzas trwania: 22 minuty 40 sekund
  Film ten prezentuje sposoby tworzenia zmiennych dynamicznie oraz objaśnia w jaki sposób posługiwać się wskaźnikami do tego typu obiektów.
 • 17 – Rzutowanie typuCzas trwania: 14 minut 9 sekund
  Na filmie tym omówiono sposoby tymczasowej zmiany typu zmiennej w trakcie obliczeń oraz konsekwencje niewłaściwego stosowania rzutowania typu
 • 18 – Zmienne statyczne, pliki nagłówkowe, projektyCzas trwania: 10 minut 48 sekund
  Film ten prezentuje w jaki sposób tworzyć projekt, dodawać do niego pliki nagłówkowe oraz do czego możemy zastosować zmienne statyczne.
 • 19 – KlasyCzas trwania: 21 minuty 44 sekundy
  Film prezentuje w jaki sposób tworzyć klasy, jak deklarować i definiować właściwości i metody oraz jak prawidłowo umieszczać deklarację klasy w plikach nagłówkowych.
 • 20 – Klasy – konstruktor i destruktorCzas trwania: 24 minuty
  Na filmie omówiono konstruktor i destruktor klasy – ich zastosowanie, tworzenie oraz zademonstrowano tworzenie kilku konstruktorów z parametrami dla klas które będą tworzone dynamicznie.
 • 21 – Klasy – DziedziczenieCzas trwania: 26 minut 19 sekund
  Film omawia najważniejsze zagadnienia związane z dziedziczeniem klas. Dodatkowo zademonstrowane zostały najczęściej popełniane błędy podczas stosowania dziedziczenia. 
 • 22 – Klasy – metody wirtualne, abstrakcyjne, polimorfizmCzas trwania: 31 minut 25 sekundy
  Na filmie pokazano metody wirtualne, abstrakcyjne oraz omówiono polimorfizm.
 • 23 – Klasy – metody wirtualne, abstrakcyjne, polimorfizmCzas trwania: 11 minut 53 sekundy
  Na filmie pokazano w jaki sposób możemy wykorzystać funkcje zaprzyjaźnione oraz jak taką funkcję zadeklarować wewnątrz klasy.
 • 24 – 1 – Algorytmy – słowo wspakCzas trwania: 6 minut 41 sekund
  Film przedstawia proces tworzenia algorytmu wyświetlającego podany przez użytkownika wyraz wspak.
 • 24 – 2 – Algorytmy – maksimum bez tablicCzas trwania: 6 minut 45 sekund
  Film przedstawia proces tworzenia algorytmu znajdowania maksymalnej wartości, bez użycia tablic.
 • 24 – 3 – Algorytmy – minimum bez tablicCzas trwania: 3 minuty 2 sekundy
  Film przedstawia proces tworzenia algorytmu znajdowania minimalnej wartości, bez użycia tablic.
 • 24 – 4 – Algorytmy – potęgowanie iteracyjnie i rekurencyjnieCzas trwania: 13 minut
  Film przedstawia proces tworzenia dwóch algorytmów obliczających potęgę liczby. W pierwszym przykładzie zastosowano pętlę FOR, w drugim wywołanie rekurencyjne.
 • 24 – 5 – Algorytmy – liczby nieparzyste z zakresuCzas trwania: 3 minuty 31 sekund
  Film przedstawia proces tworzenia algorytmu wyświetlającego wszystkie liczby nieparzyste w podanym przez użytkownika zakresie.
 • 24 – 6 – Algorytmy – sortowanie bąbelkoweCzas trwania: 15 minut
  Film przedstawia proces tworzenia algorytmu sortowania bąbelkowego danych w tablicy.
 • 24 – 7 – Algorytmy – algorytm EuklidesaCzas trwania: 5 minut 55 sekund
  Film przedstawia proces tworzenia algorytmu Euklidesa znajdującego największy wspólny dzielnik dwóch liczb.
 • 24 – 8 – Algorytmy – szyfr CezaraCzas trwania: 7 minut 25 sekund
  Film przedstawia algorytm szyfrujący i deszyfrujący wprowadzony tekst za pomocą szyfru Cezara.
 • 25 – Operacje na plikachCzas trwania: 20 minut 15 sekund
  W lekcji tej omówiono klasę fstream. Omówiono wszystkie niezbędne metody umożliwiające zapis i odczyt z pliku dyskowego.
  W sumie 8 godzin 7 minut i 50 sekund

 

Procedura zdobycia certyfikatu:

 1. Zapoznaj się z kursem
 2. Opisz zagadnienie umieszczone w ostatnim module kursu
 3. Wyślij opracowanie na adres daniel@kursy-komputerowe.pl
 4. Oczekuj na certyfikat
Certyfikat c++
Certyfikat c++

Copyright © 2004-2022 kursy-komputerowe.pl