Kurs Excel dla ekspertów – programowanie w VBA

Kurs Excel dla ekspertów – programowanie w VBA
Visual Basic for Applications

Kurs Excel dla ekspertów to kompleksowy pakiet filmów Video, które możesz oglądać na ekranie swojego monitora o łącznej długości blisko czterech godzin. Kurs przeznaczony jest dla osób, które miały wcześniej styczność z arkuszem Excel i chciałby rozszerzyć swoją wiedzę o umiejętność programowania we wbudowanym języku VBA – Visual Basic for Applications, czyli tworzenie tzw. Makr.

Makro to program, który pozwoli Ci na tworzenie i wykorzystanie zupełnie nowych funkcji w arkuszu Excel. Teraz wszystko będzie dostosowane do Twoich potrzeb. Wszelkie zagadnienia przedstawione są w sposób przejrzysty, poparty przykładami, bez zbędnej teorii. Dzięki temu, użytkownik może po zapoznaniu się kursem bez problemu napisać własne makro, w którym jedynym ograniczeniem będzie jego wyobraźnia.

Solidne podstawy w zakresie programowania VBA uzyskane dzięki temu kursowi pozwalają na dalsze, łatwe i samodzielne doskonalenie się w tym kierunku.

01 – Tworzenie i uruchamianie procedur – Metoda tworzenia i uruchamiania procedur w programie Microsoft Excel. Czas trwania: 20:57

02 – Zmienne – deklarowanie zmiennych, ich rodzaje oraz wykorzystanie. Czas trwania: 12:24

03 – Stałe – Deklarowanie stałych i ich wykorzystanie. Czas trwania: 05:07

04 – Komentarze – Stosowanie komentarzy w kodzie programu. Czas trwania: 01:45

05 – Operatory – Standardowe operatory, ich działanie, sposoby wykorzystania oraz łączenia. Czas trwania: 13:52

06 – Modyfikacja danych arkusza – Sposobu dostępu do arkuszy oraz ich komórek z poziomu języka Visual Basic. Czas trwania:17:44

07 – Instrukcja warunkowa If … Then … Else – Opis i zastosowanie i odmiany instrukcji warunkowej If … Then … . Czas trwania:11:17

08 – Pętla FOR – Działanie i wykorzystanie algorytmu iteracyjnego typu FOR, zwanego potocznie pętlą. Czas trwania: 08:01

09 – Pętla DO WHILE – Działanie i wykorzystanie pętli typu Do … While. Czas trwania: 09:08

10 – Pętla Do Until – Działanie i wykorzystanie pętli typu Do … Until. Czas trwania: 04:05

11 – Select … Case – Działanie i wykorzystanie instrukcji wyboru warunkowego. Czas trwania: 09:57

12 – Funkcje – deklarowanie funkcji, jej wywoływanie oraz wykorzystanie. Czas trwania: 06:04

13 – Funkcja MsgBox – opis funkcji MsgBox służącej do wyświetlania okna dialogowego. Czas trwania: 06:47

14 – Funkcja InputBox – opis funkcji InputBox służącej do pobierania danych od użytkownika. Czas trwania: 04:05

15 – Tablice – Deklaracja, odwoływanie się oraz zastosowanie tablic. Czas trwania: 09:46

16 – Instrukcja GoTo – opis instrukcji skoku bezwzględnego GoTo. Czas trwania: 05:51

17 – Rejestrowanie Makra – Opis sposobów rejestracji makra oraz jego modyfikacji. Czas trwania: 05:13

18 – Instrukcja With – Opis działania instrukcji With. Czas trwania: 04:25

19 – Przerywanie zapętlonego programu – sposób przerwania błędnego programu, który nie może sam się zakończyć. Czas trwania: 01:04

20 – Tabele Przestawne – Sposób tworzenia tabeli przestawnej w programie Microsoft Excel. Czas trwania: 06:07

21 – Zapis słowny – W ostatnim rozdziale, krok po kroku został pokazany sposób tworzenia makra zamiany liczby w formacie walutowym na zapis słowny, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w kursie. Czas trwania: 55:43

Łączny czas trwania filmów: 3 godz. 39 min. 22 sek.

 

Procedura zdobycia certyfikatu:

  1. Zapoznaj się z kursem
  2. Opisz zagadnienie umieszczone w ostatnim module kursu
  3. Wyślij opracowanie na adres daniel@kursy-komputerowe.pl
  4. Oczekuj na certyfikat
certyfikat Excel VBA
certyfikat Excel VBA

Copyright © 2004-2022 kursy-komputerowe.pl