Kurs JAVA programowanie wersja online Video + Certyfikat

Java jest obiektowym językiem programowania, który został stworzony przez firmę Sun Microsystems w 1991 roku. Program napisany w Javie kompilowany jest do postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną, co ma wpływ na jego dużą przenośność. Wachlarz wykorzystania Javy jest w tej chwili ogromny: aplikacje internetowe, oprogramowanie użytkowe, czy aplikacje na telefony komórkowe. Występuje tu zupełna niezależność od procesora i systemu. Czynniki te powodują, że Java jest w tej chwili wiodącym środowiskiem programowania. Kurs Java jest jedynym profesjonalnym na polskim rynku pakietem filmów Video, które możesz oglądać na ekranie swojego monitora o łącznej długości niecałych sześciu godzin. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej styczności z kompilatorami, jak również dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania, lub chciały by ją poszerzyć i usystematyzować. Otrzymujesz pełny instruktaż łącznie z pobraniem niezbędnego oprogramowania i plikami źródłowymi stworzonych w kursie aplakcji.

Do czego możesz wykorzystać język Java?

 • tworzenie programów;
 • tworzenie gier online;
 • współużytkowanie baz danych;
 • tworzenie aplikacji internetowych;
 • tworzenie aplikacji na inne platformy: telefony komórkowe, palmtopy i inne systemy operacyjne;

  i wiele innych…

Spis filmów zawartych na kursie: 

 

 • 01 – Pobieranie i instalacja kompilatora 

  czas trwania: 8 minut 43 sekundy

  wyjaśniony został sposób pobierania oraz instalacji darmowego edytora i kompilatora wraz z niezbędnymi bibliotekami 

 • 02 – Pierwszy program 

  czas trwania: 5 minut

  pokazano w jaki sposób można stworzyć najprostszy i najbardziej znany program „hello world” 

 • 03 – Zmienne 

  czas trwania: 12 minut 29 sekund

  omówiono szczegółowo podstawowe typy zmiennych, ich zakresy oraz najczęściej występujące nieprawidłowości podczas ich używania.

 • 04 – Operatory arytmetyczne 

  czas trwania: 7 minut 54 sekundy

  omówione zostały operatory arytmetyczne, pokazano również najczęściej występujące błędy podczas ich nieprawidłowego stosowania. 

 • 05 – Stałe i komentarze 

  czas trwania: 5 minut

  wyjaśniono jak tworzyć komentarze w kodzie programu oraz w jaki sposób można tworzyć i stosować stałe. 

 • 06 – Instrukcja warunkowa IF 

  czas trwania: 7 minut 42 sekundy

  szczegółowo omówiono instrukcję wyboru warunkowego IF oraz jej konstrukcję złożoną IF … ELSE … 

 • 07 – Instrukcja wyboru warunkowego 

  czas trwania: 5 minut 45 sekund

  pokazano przykład zastosowania instrukcji wielokrotnego wyboru SWITCH 

 • 08 – Pętla FOR 

  czas trwania: 9 minut

  instrukcje BREAK i CONTINUE – omówiony został bardzo dokładnie algorytm iteracyjny w gotowej konstrukcji FOR. Zademonstrowano użycie instrukcji BREAK oraz CONTINUE 

 • 09 – Pobieranie danych od użytkownika 

  czas trwania: 8 minut

  SCANNER – lekcja omawia obiekt SCANNER, pozwalający na pobieranie danych ze strumienia … 

 • 10 – Pętla warunkowa WHILE 

  czas trwania: 9 minut

  wyjaśniono szczegółowo zasadę działania pętli warunkowej typu WHILE we wszystkich jej postaciach 

 • 11 – Podstawowe operatory logiczne 

  czas trwania: 11 minut 55 sekund

  omówione zostały podstawowe operatory logiczne oraz ich zastosowanie w tworzeniu złożonych warunków. 

 • 12 – Tablice 

  czas trwania: 9 minut 53 sekundy

  omówiono tworzenie tablic jedno oraz wielowymiarowych 

 • 13 – Typ String 

  czas trwania: 11 minut

  szczegółowo omówiono obiekt STRING, wraz z najważniejszymi jego metodami służącymi do operacji na tekście jak również jego porównywaniu 

 • 14 – Wektory 

  czas trwania: 8 minut 48 sekund

  omówione zostały wektory, ułatwiające przechowywanie referencji do obiektów 

 • 15 – Tworzenie klas 

  czas trwania: 14 minut

  bardzo dokładnie omówiono tutaj najważniejsze zagadnienie programowania obiektowego 

 • 16 – Konstruktory 

  czas trwania: 8 minut 39 sekund

  film omawia tworzenie konstruktorów w klasach 

 • 17 – Dziedziczenie 

  czas trwania: 15 minut 43 sekundy

  film porusza bardzo istotne zagadnienie programowania obiektowego, przedstawiając je w bardzo przejrzystej formie 

 • 18 – Przeciążanie metod 

  czas trwania: 8 minut 5 sekund

  obiekty this oraz super – omówione tu zostały sposoby przeciążania metod dziedziczonych klas, jak również problemy z tego wynikające 

 • 19 – Klasy i metody abstrakcyjne 

  czas trwania: 7 minut 30 sekund

  w tej lekcji poruszono temat tworzenia i stosowania obiektów abstrakcyjnych 

 • 20 – Interfejs 

  czas trwania: 9 minut 14 sekund

  omówiono szczegółowo proces tworzenia i implementowania interfejsów

 • 21 – Polimorfizm 

  czas trwania: 11 minut 5 sekund

  lekcja ta w bardzo dokładny sposób przedstawia zagadnienie polimorfizmu pozwalającego na przypisane wskaźnikowi do klasy bazowej adresu klasy pochodnej 

 • 22 – THREAD 

  czas trwania: 17 minut 37 sekund

  Tworzenie wątków – zademonstrowano w jaki sposób można utworzyć metody działające równolegle z naszym programem oraz omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące sterowania wątkami 

 • 23 – Przechwytywanie wyjątków – TRY … CATCH 

  czas trwania: 6 minut

  omówione zostały sposoby przechwytywania błędów pojawiających się w czasie działania programu, w sposób umożliwiający jego kontunuowanie. 

 • 24 – THROW – generowanie wyjątku 

  czas trwania: 5 minut

  lekcja demonstruje w jaki sposób metoda może wygenerować wyjątek przerywający działanie programu. 

 • 25 – Operacje dyskowe – zapis 

  czas trwania: 12 minut 57 sekund

  omówione zostały sposoby zapisu danych na dysku twardym. 

 • 26 – Operacje dyskowe – odczyt 

  czas trwania: 3 minuty 14 sekund

  mówione zostały sposoby odczytu danych z pliku na dysku 

 • 27 – Interfejs Graficzny 

  czas trwania: 12 minut 58 sekund

  omówiono sposób tworzenia interfejsu graficznego, wykorzystując komponenty języka java. 

 • 28 – ActionListener – zdarzenia 

  czas trwania: 7 minut 18 sekund

  omówiono zagadnienie obsługi zdarzeń obiektów. 

 • 29 – Obiekt JPanel 

  czas trwania: 2 minut 49 sekund

  Omówiono metody i zastosowanie kontenera JPanel 

 • 30 – Obiekt JscrollPane 

  czas trwania: 4 minuty 23 sekundy

  omówiono obiekt umożliwiający dodanie suwaków do interfejsu graficznego automatycznie dopasowujących się do rozmiaru kontenera. 

 • 31 – Rozmieszczanie za pomocą BorderLayout 

  czas trwania 5 minut 11 sekund

 • 32 – Rozmieszczanie za pomocą BoxLayout 

  czas trwania 5 minut 57 sekund

 • 33 – Rozmieszczanie za pomocą FlowLayout 

  czas trwania: 5 minut 46 sekund

 • 34 – Rozmieszczanie za pomocą GridLayout 

  czas trwania: 2 minuty 38 sekund

 • 35 – Rozmieszczanie absolutne 

  czas trwania 7 minut

  lekcje demonstrują w jaki sposób można wykorzystywać specjalne obiekty do zapewnienia odpowiedniego rozmieszczenia komponentów interfejsu graficznego na ekranie.

 • 36 – Tworzenie apletów 

  czas trwania: 6 minut 8 sekund

  lekcja pokazuje w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę do tworzenia aplikacji internetowych. 

 • 37 – Wstawianie apletu na stronę internetową 

  czas trwania: 6 minut 44 sekundy

  omówiono sposoby wstawiania apletu javy na stronie internetowej. 

 • 38 – Bezpośrednie rysowanie na komponentach 

  czas trwania: 9 minut 56 sekund

  omówiono w jaki sposób zmienić wygląd standardowych komponentów graficznych . 

 • 39 – Połączenie z bazą danych 

  czas trwania: 15 minut 52 sekundy

  lekcja ta omawia sposoby odczytu i zapisu danych do bazy danych utworzonej np. Za pomocą programu Access. 

 

Procedura zdobycia certyfikatu:

 1. Zapoznaj się z kursem
 2. Opisz zagadnienie umieszczone w ostatnim module kursu
 3. Wyślij opracowanie na adres daniel@kursy-komputerowe.pl
 4. Oczekuj na certyfikat
Certyfikat Java
Certyfikat Java

 

 

Copyright © 2004-2022 kursy-komputerowe.pl