Techniki Zarządzania Czasem + CERTYFIKAT wersja online Audiobook

Techniki zarządzania czasem to audiobook (książka czytana) z wybranymi dwudziestoma metodami optymalizacji czasu. W kursie znajdziesz konkretne wskazówki jak skoncentrować się na zadaniach, które dadzą największe rezultaty zarówno w życiu prywatnym jak i biznesie.

Spis technik zawartych na płycie:

 • Wstęp
 • Wyznaczanie celów
 • Ustalania celów metodą SMARTER
 • Rodzaje celów
 • Narzędzia do planowania czasu, warsztat pracy
 • Lista zadań i kalendarz
 • Najpierw rzeczy najważniejsze – analiza ABC
 • Metoda ALPEN
 • Okresy najwyższej aktywności
 • Cicha godzina
 • Delegacja zadań
 • Ostrzenie piły
 • Nagroda za wykonanie zadania
 • Metoda pierwszego kroku
 • Zasada Pareto
 • Macierz Eisenhowera
 • Złodzieje czasu
 • Zasada Parkinsona
 • Zasada Westheimera
 • Zasada projektowania 90/90
 • Diagram Ishikawy
 • Zakończenie
 • Cytaty w zarządzaniu czasem

  Czas trwania nagrań: 60 minut
  Format Audio plus MP3

Certyfikat techniki zarządzania czasem
Certyfikat techniki zarządzania czasem

Copyright © 2004-2022 kursy-komputerowe.pl